• +48 601 857 703
  • info@pphuwodnik.pl
Oferta img

Budownictwo wodne.

Posiadamy pełen zakres sprzętu potrzebnego do wykonania robót.

Przykładowe prace:
 • ściany szczelne z grodzic
 • zbiorniki i konstrukcje żelbetonowe
 • obiekty budownictwa wodnego
 • regulacja rzek oraz roboty melioracyjne
 • konserwacja budowli wodnych
 • roboty odwodnieniowe
 • sieci wodno- kanalizacyjne oraz przepompownie ścieków
 • wycinka krzaków i drzew, koszenie porostów

Nasi dotychczasowi Klienci:
 • Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gdańsku
 • Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu
 • Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku
 • Państwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE
 • Urzędy administracji państwowej i samorządowej
 • Firmy i osoby prywatne

img